Familien Lie får ikke medhold i kjøpesenter-planene for denne tomten. Kommunen og Fylkesmannen vil heller ha trelast eller bensinstasjon

Ove Lie håpet Fylkesmannen skulle se urimeligheten i at familiens eiendom i Tananger sentrum ble avsatt til plasskrevende handel, da de allerede hadde planer om å lage et kjøpesenter. Slik ble det ikke.