Stor protest fra naboene mot planlagt adkomstvei til sykehuset

Rundt 50 naboer hadde møtt opp da Sola kommune inviterte til folkemøte om den nye adkomsten til sykehuset.

Rundt 50 naboer hadde møtt opp da Sola kommune inviterte til folkemøte om den nye adkomsten til sykehuset. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Naboene på Grannes kan ikke skjønne hvorfor Kristine Bonnevies veg er valgt som adkomst til sykehuset i stedet for Madlaveien. De peker på at trafikkbelastningen på denne veien allerede er stor.

DEL

Folkemøte på Grannes– Kommunen lytter ikke til oss. Vi har sendt klager og protester, men får ikke noe svar. Vi må gjøre noe nå, sier Mikal Mikalsen i Grannesparken velforening.

Han var en av rundt 50 naboer som hadde møtt opp da Sola kommune mandag kveld inviterte til et folkemøte på Grannes skole for å snakke om den nye adkomsten til sykehuset på Grannes.

Helse Stavanger planlegger, i samarbeid med Sola kommune og Cowi, å bygge den nye adkomsten til sykehuset fra Kristine Bonnevies veg. Forslaget har møtt massiv motstand fra naboene i området som i hovedsak protesterer mot at adkomsten ikke bygges via Madlaveien.

Blir ikkke endret adkomst

Helse Stavanger kunne under møtet fortelle at naboene kan se langt etter en endring i hvor adkomsten skal gå.

– Det er ikke tvil om at det er behov for begge deler i fremtiden, både en adkomst fra Kristine Bonnevies veg og en fra Madlaveien. Det er heller ikke tvil om at Statens vegvesen vil motsette seg at det bygges en adkomst fra Madlaveien nå, i stedet for Kristine Bonnevies veg. Vegvesenet er bekymret for avstanden mellom motorveien og et eventuelt kryss på Madlaveien ville bli så kort at det ville skje en opphoping av biler ut på motorveien som igjen ville gi risiko for påkjørsel bakfra på motorveien. Det er ingen enkel sak å overprøve vegvesenet på tiltak på motorveien, forklarer Halvor Karlsen fra Helse Stavanger.

Om noen år vil derimot nye løsninger gjøre det mulig for vegvesenet å si ja til en adkomst fra Madlaveien. Statens vegvesen jobber nå nemlig med tilfartskontroll til motorveien og håper dette kan hjelpe dem å unngå en opphoping på E39. Denne kontrollen vil bare slippe til så mange biler som det er kapasitet til for å kjøre i normal hastighet på motorveien. Planen er at et kryss fra Madlaveien skal etableres om fire år når byggetrinn to av sykehuset står klar.

– Dere sier at det kommer, men jeg vil gjerne se dette skriftlig. Det er bare tullprat, sier Mikalsen.

Naboene mener det er ulogisk at en vei så nær bebyggelsen som Kristine Bonnevies vei skulle belastes ytterligere, i stedet for å lage en ny adkomst fra Madlaveien. De pekte på at mange barnefamilier bor i dette området. De ba kommunen og politikerne om å bruke sunn fornuft.

Mikal Mikalsen fra Grannesparken velforening hadde utarbeidet et alternativt forslag til ny adkomstvei og undergang.

Mikal Mikalsen fra Grannesparken velforening hadde utarbeidet et alternativt forslag til ny adkomstvei og undergang. Foto:

– Gjør om anleggsvei til adkomst

Flere av naboene kunne heller ikke skjønne hvorfor ikke den nye anleggsveien som var bygget bare kunne gjøres om til en adkomsten da byggeperioden var ferdig. Denne veien er bygget for at lastebiler skal kunne frakt masse ut av byggeområdet.

– Her ligger det jo en flott ny vei klar. En vei med god kapasitet som frakter mange lastebiler hver dag, sier en av naboene.

– Dette er en god anleggsvei, men den tilfredsstiller ikke kravene for en ny adkomst. Her er blant annet ikke syklister eller gående ivaretatt, svarer Karlsen.

Han pekte samtidig på at lastebilene er store og at det kan virke som det er mer trafikk, men det er bare 26 lastebiler som kjører ut og kommer tilbake igjen. På Kristine Bonnevies veg er derimot årsdøgntrafikken på 8.000 biler og på Madlaveien 16.000 biler. Planen er nå at anleggsveien vil enten ligge brakk til en eventuell ny adkomst lages her eller fjernes etter at byggeperioden er over.

Vil forkaste bro-forslag

Gang- og sykkelbroen over Kristine Bonnevies vei var også noe naboene var opprørt over. Det vil ødelegge utsikten til de som bor i blokkene ved krysset og sørge for innsikt inn i leilighetene fra broen. En kloakkledning gjør det vanskelig å lage kulvert og undergang, derfor har forslagstiller foreslått en bro. De mener også at dette vil være bedre for dem som bruker broen.

– Broen vil bli en bedre opplevelse for de gående enn en undergang, og det kan bli et flott landemerke, sier Solrunn Paasche fra Cowi.

Dette var ikke Mikalsen fra velforeningen enig i.

– De som går der skal over broen en gang eller to, mens jeg må sitte å se på den broen hver dag. For meg er det ikke en bedre opplevelse. Vi har laget et forslag som viser at det er fullt mulig å lage kulvert, sier han.

Halvor Karlsen fra Helse Stavanger kunne ikke gi naboene på Grannes de svarene de ønsket.

Halvor Karlsen fra Helse Stavanger kunne ikke gi naboene på Grannes de svarene de ønsket.

Opp til politikerne

Karlsen kan fortelle at de har utredet både kulvert og bro, men at de syntes bro var det beste alternativet.

– Nå er det opp til politikerne i Sola å avgjøre om det blir bro eller undergang, sier han.

– I denne saken er det makta som rår. Husk at det er valg til høsten, svarer Mikalsen.

En annen nabo hadde et forslag om å heller lage bru over til gamle grannesvegen for å unngå å ødelegge utsikten til blokkene. Dette forslaget møtte stor begeistring fra de andre naboene, men også her måtte Helse Stavanger skuffe.

– Det skal bygges en sammenhengende sykkelstamveg fra Jåttå til sykehuset som denne sykkelvegen vil bli en del av. Dette er en del av en lang rekke rekkefølgekrav vi har, sier Karlsen.

Sola kommune oppfordret alle naboene til å sende inn sine innspill og sa at de var opptatt av å lage en best mulig plan. Høringsfristen er 14. juni. Deretter følger en tid med bearbeiding før planen skal opp til behandling i Utvalg for plan og miljø etter sommeren.


Artikkeltags