Rådmannen ber politikerne bestemme antall etasjer i dette bygget, fordi de ikke blir enig med utbygger

Utbygger vil bygge 19 leiligheter i fem etasjer på Røyneberg. Naboene har klaget og rådmannen foreslår å redusere bygget med en etasje.