Kommunedirektøren vil ha parkeringsavgift i det nye parkeringshuset. Det kan kommunen spare 15 millioner kroner på

Selv om flertallet har vedtatt at det skal være gratis å parkere i Sola sentrum, ønsker kommunedirektøren at det skal koste penger å stå i det nye parkeringshuset. Hvis ikke har ikke kommunen rett på momsfradrag på byggekostnadene.