– Mange kommunalt ansatte må betale rundt 11.000 kroner i året for å parkere i Sola sentrum

Fra januar må kommunalt ansatte som jobber i Sola sentrum betale for parkering. Det reagerer ansatte sterkt på.