Nå blir det forbudt å parkere rundt parkeringsplassen utenfor Storevarden skole

Parkerte biler har hindret skolebusser fra å hente elever. Nå skal dette ryddes opp i.