Politikerne sier nei til å innføre egenbetaling på etter skoletid-tilbud

Kommunen foreslår en foreldrebetaling på 1200 kroner måneden for etter skole-tilbudet til elever med utvidet omsorgsbehov.