Avløpsgebyrene kan øke med 19 prosent

Vann og avløp får et prishopp i kommunedirektørens forslag til budsjett.