Disse bedriftene etablerte seg i Sola i mai

Sola har fått 19 nye bedrifter den siste måneden som holder på med alt fra utvask til investering i aksjer.