Fylkesmannen støtter ikke naboene i klagen mot Stangeland Gruppen sine utvidelsesplaner på Soma

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak. Det betyr at naboene ikke får medhold i sin klage.