Nå skal kommunen lage ny klima og miljøplan. Derfor inviterte de folket til å delta

- Klima- og miljøplanen skal være en folkelig plan, sier leder av Smartbykontoret, Ståle Undheim.