Etterlyser opprydning av denne stien: – Det virker som at når noe skjer i Tananger, så er det ikke så farlig

Gangstien ned til Tananger ungdomsskole er full av greiner og skitt fra trærne. Den brukes av mange syklende skoleelever, men ifølge kommunen er det for dyrt å rydde den.