Fagforbundet: – Vi har mange medlemmer som jobber uønsket deltid

Fagforbundet i Sola støtter Sola Ap og vil ha flere hele og faste stillinger i kommunen.