192 personer vil bli lærere i Sola. Sjekk hele søkerlisten her

Sola kommune lyste i år ut hele 30 stillinger til høstens lærerjobber. 145 kvinner og 47 menn har søkt på jobbene.