I forrige uke flyttet både helsestasjonen og barnevernet ut av helsehuset. Dette skjer med bygget nå

Helsehuset skal selges og tomten er regulert til bolig, men først vil kommunen bevare varmtvannsbassenget inntil ny svømmehall er bygget.