Nå kommer pilotprosjekt for selveide boliger med døgnbemanning

Kommunen ønsker politikernes ja til å bygge åtte boliger med heldøgns bemanning i Lensmannskroken.