Har funnet spor av flere slagsteder og båter etter Slaget i Hafrsfjord: – Dette kan være en arkeologisk sensasjon

I fire år har Foreningen funn i Hafrsfjord undersøkt havbunnen i Hafrsfjord i håp om å finne rester etter det berømte slaget i 872. Nå kan det se ut til at arbeidet deres bærer frukter.