Gjenbruken satser på klær for å øke inntjeningen

- Vi merker at stadig flere spør etter brukte tekstiler, sier butikksjef Kristine Byberg.