Kommunen foreslår at denne veien skal hete Klesbergveien

Klesbergveien og Krosshaugveien foreslår Sola kommune at de nye veiene i Sola sentrum skal hete.