Vil si endelig ja til Forus-planen før nytt kommunestyre tiltrer

I flere år har Sola, Stavanger og Sandnes jobbet med Forus-planen. Nå kan det gå mot sluttbehandling av planen.