Vil etablere Maxbo ved Solasplitten, men fylkesmannen er skeptisk

Maxbo trenger mer plass og ønsker å bygge et nytt byggvarehus ved Solasplitten. Fylkesmannen mener derimot vil øke biltrafikken i området og gjøre det vanskelig å nå nullvekstmålet.