Sola oppfordres til å ta i inn 15 flyktninger neste år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mener Sola kommune bør bosette 15 flyktninger i 2020. Politikerne har frist til jul med å gjøre et vedtak.