Kommunen vil ta inn 15 flyktninger neste år. Tallet på flyktninger som bosettes i Sola har sunket betydelig de siste årene

Sola kommune vil ta inn 15 flyktninger neste år.