- Jeg frykter at det sitter eldre alene og trenger mer hjelp enn de får

Høyre-politiker Janne Stangeland Rege vil eldre skal bli mer sjef i egne liv. - De fleste eldre bor ikke på institusjon. De bor hjemme og er ganske friske. Hva mer kan vi gjøre for dem, spør hun.