Nesten 45 kvadratmeter har blitt tatt av tomten hennes, uten en krone i erstatning. Nå vil kommunen ta mer.

I Påskhusvegen skal det bygges fortau som et av flere trafikksikkerhetstiltak. Det innebærer at kommunen ønsker å forsyne seg av tomten til Solveig Helene Skandsen, for tredje gang.