Posisjonen peker på at de har satt av like mye penger til basseng som Høyre. – Men med denne prioriteringen blir det ikke varmtvannsbasseng før etter 2024, mener Høyre.

Høyre har tidligere kritisert posisjonen for å sette av for lite midler til de store investeringene. Nå peker Frp på at de har satt av like mye penger som Høyre, men på ulike tidspunkt.