Nå skal alle førsteklassinger undersøkes av lege på skolen og kommunedirektøren setter av penger til en egen skolelege i Sola

Helsedirektoratet anbefaler at alle 1. klassinger har samtale hos helsesykepleier og undersøkelse hos lege på skolen.