Brannvesenet besøker bestemor og bestefar for å fortelle om brannsikkerhet

I dag var Marie, Anders og Gaute på besøk hos Agnes Karola på 90 år for å sjekke hvordan det sto til med brannsikkerheten hjemme hos henne.

I dag var Marie, Anders og Gaute på besøk hos Agnes Karola på 90 år for å sjekke hvordan det sto til med brannsikkerheten hjemme hos henne. Foto:

Denne uken går mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS på besøk til hjemmeboende eldre på 80+ for å sjekke brannsikkerheten. Personer over 70 år har så mye som fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

DEL

Brannsikkerhet: – I år går vi til hjemmeboende på 80 år og eldre som bor alene og ikke har registrert pipe eller ildsted. Dette er en gruppe som ikke får besøk av feierne ellers og som vi ønsker å vie litt ekstra oppmerksomhet mot i form av en frivillig brannsikkerhetssjekk i forbindelse med Aksjon boligbrann, sier Randi Hetle, konstituert seksjonsleder i Rogaland brann og redning IKS.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for å omkomme i brann. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene.

– Under besøket ser vi på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg atferd. Besøket er ikke en kontroll, men heller ment som veiledning og informasjon. Det er frivillig å slippe oss inn når vi ringer på døren, sier Hetle og legger til:

– De som får besøk av oss skal ha fått et varsel på forhånd. Alle ansatte i RBR går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er en del av Alt vi kan mot brann, som er en samlebetegnelse for alle forebyggende informasjonskampanjer i Norge. Statistikker viser at det er flest branner i bygninger i de kalde månedene. Vinteren er på sitt kaldeste, med krav til oppvarming av bolig og folk er mer innendørs. Det øker risikoen for at brann starter.

– Desember er en viktig måned for brannvesenet å være synlige. Statistisk sett er dette måneden med flest bygningsbranner, da spesielt i bolig på kjøkkenet i forbindelse med juleforberedelser. Derfor er det viktig at vi er på plass og gir folk en ekstra påminnelse om å passe på brannsikkerheten hjemme, sier Hetle.

Artikkeltags