- Bompengeavtalen er en gavepakke vi ikke kan si nei til, men rushtidsavgiften forsvinner ikke før vi er enige om en Byvekstavtale.

Ordfører Ole Ueland sier han vil gå inn for å fjerne rushtidsavgiften og at Nord-Jæren bør gripe den håndsrekningen som regjeringen nå tilbyr.