Naboer er bekymret for parkeringskaos og økt trafikk når det skal bygges boligblokker her

Blokkbebyggelsen Mostunparken er klar for godkjenning, mener kommunedirektøren. Men naboer er bekymret for følgene av fortettingen.