Vil øke startlån-potten med 20 millioner kroner på grunn av økt etterspørsel.

Kommunen hadde egentlig satt av 50 millioner kroner til startlån i 2019, men økt etterspørsel gjør at rådmannen nå foreslår å øke lånerammen.