Utbygger ville ha 19 leiligheter hvor åtte var små, mens flertallspolitikerne mente det var nok med 16 leiligheter hvor tre var små. – Vi skal ikke detaljstyre dette, mener derimot Frp

– Det bør ikke være opptil oss politikere å bestemme hvor store leilighetene skal være, det bør utbygger kunne bestemme selv, mener Roar Johannessen (Frp).