Nå skal bygget til Joker Røyneberg selges, men butikken følger med i kjøpet

Bygget ligger ute til 8,5 millioner kroner og det har allerede vært flere interesserte.