Naboklager på Jåsund førte ikke frem hos fylkesmannen

68 beboere på Jåsund har klaget på høyden på planlagte blokkbebyggelse. De mener blokker på fire og fem etasjer strider mot føringene for utbygging på Jåsund.