Fylkesmannen trekker innsigelse mot eneboliger på Jåsund

Langs sjøen på Jåsund planlegger Teknaconsult AS seks nye eneboliger. Fylkesmannen fremmet først innsigelse mot dette, fordi det skal bygges tettere langs kollektivaksen, men trekker nå dette tilbake.