De trodde de var heldige og fikk en rimelig bolig av kommunen, men så ble naboleilighetene solgt til samme pris. Nå føler førstegangsetablererne seg lurt av kommunen.

For fem år siden kjøpte Veronica, Anders og Anders hver sin leilighet gjennom Sola kommune sin ordning for førstegangsetablerere. De trodde de skulle få en god pris og en fordel, men i ettertid har det vist seg at de kjøpet katta i sekken.