Disse byggeprosjektene har fått tillatelse av kommunen

Av

Her er listen over boliger og næringseiendommer som har fått byggesøknader innvilget, eller avslått.