Mellom Sandesletta og Solasplitten skal det komme et helt nytt byggefelt med 450 boliger

Planen er fortsatt under utarbeidelse og vil trolig ikke være klar for første høring før våren/sommeren 2020.