Meglerne opplever sjeldent at ledige barnehageplasser betyr mest når folk skal flytte

– Men vi oppfordrer folk til å finne den informasjonen de trenger og være fleksibel, sier daglig leder for DNB Eiendom Sola.