Går til sak mot tidligere arbeidsgiver etter at hun ikke fikk lønn

KOKK: Malina Dunajska jobbet som kjøkkensjef i Tananger. Bildet er tatt i forbindelse med en sak om åpningen av den restauranten. Nå mangler hun både lønn og feriepenger og går til sak mot den tidligere arbeidsgiveren.

KOKK: Malina Dunajska jobbet som kjøkkensjef i Tananger. Bildet er tatt i forbindelse med en sak om åpningen av den restauranten. Nå mangler hun både lønn og feriepenger og går til sak mot den tidligere arbeidsgiveren. Foto:

Malina Dunajska har ikke fått feriepenger for de siste to årene og heller ikke lønn for den siste måneden hun jobbet hos sin tidligere arbeidsgiver. Verken en runde gjennom forliksrådet eller namsmannen har hjulpet henne. Nå tar hun saken til retten.

DEL

JOBB: Frem til mai i fjor jobbet Malina Dunajska på et spisested i Tananger for foretaket Quality services. I mai i fjor ble hun sagt opp. Begrunnelsen var at restauranten skulle legge ned. Etter det startet problemene. Den siste måneden hun jobbet fikk hun ikke utbetalt lønn. Hun fikk heller ikke feriepenger for 2017 og nå mangler hun også feriepenger for 2018. Den tidligere arbeidsgiveren skyldte Malina over 56.000 kroner. Han betalte henne noen småbeløp den første tiden, men så stoppet det helt opp og Malina manglet fortsatt 47.000 kroner i lønn.

– Jeg føler meg lurt, sier hun.

Malina har nå valgt å gå så langt at hun saksøker den tidligere arbeidsgiveren for å endelig få betalt den manglende lønnen. Hun har prøvd å snakke med arbeidsgiveren først for å komme til en løsning, men det har ikke gitt resultater.

Arbeidsgiveren har flere ganger lovet at Malina skal få pengene sine.

– Det er løfter på løfter, men jeg har ikke fått noe av det. Jeg prøvde å gå den rette veien, men det har ikke fungert, sier hun.

Ble provosert

Malina ble ansatt hos Quality services i 2017, da de startet opp en ny restaurant i Tananger. Malina ble kjøkkensjef. Etter halvannet år kastet de derimot inn håndkledet og la ned restauranten, samtidig startet mannen bak opp et nytt spisested. Dette er under et nytt selskap, og ikke det som Malina var ansatt i.

Malina synes det var provoserende å lese om at den tidligere arbeidsgiveren fortsatte med nye restauranter samtidig som han ikke hadde nok penger til å betale henne lønn og feriepenger.

– Det er frustrerende å lese om dette når jeg vet at han skylder meg mye penger. Jeg har ventet i over ett år på lønn og feriepenger og så leser jeg at han så flink og god. Det gir et feil inntrykk av han, sier hun.

Hun ønsker derfor å få frem en annen side. Malina ble oppsagt i mai i fjor med begrunnelse at restauranten skulle legges ned.

– Men det skjedde ikke da, det ble heller ansatt noen nye. Så jeg ble oppsagt uten grunn, mener hun.

Kontaktet forliksråd og Namsmannen

Malina gikk først til Forliksrådet i desember i fjor. De var på hennes side, men det ble likevel ingen løsning for den tidligere arbeidsgiveren betalte fortsatt ikke. Hun gikk så til Namsmannen i mars som også konkluderte med at arbeidsgiveren skylder henne penger. Da et beløp på 47.000 kroner. Namsmannen skriver i sin konklusjon at de oppfordret arbeidsgiveren til å betale, men ble ikke kontaktet. De besluttet derfor å fremme saken.

Malina har nå klare bevis på at arbeidsgiveren skylder henne penger. Hun har snakket med den tidligere arbeidsgiveren flere ganger etter namsmannens avgjørelse og får alltid lovnader om at pengene skal komme. For en måned siden fikk hun utbetalt 10.000 kroner fra den tidligere arbeidsgiveren med løfter om at resten skulle komme. Beløpet han skylder henne er nå nede i 37.000 kroner, men hun har ikke sett noe mer til pengene.

Går til rettssak

Nå har Malina sett seg nødt til å gå rettens vei.

– Nå vil jeg gå til rettssak og slå arbeidsgiveren konkurs, da kan jeg få lønnsgaranti fra Nav, sier hun.

Hun og en tidligere kollega har bestemt seg for å kjempe i retten sammen mot den tidligere arbeidsgiveren. De vil starte prosessen med å begjære han konkurs neste uke. Kollegaen hennes mangler hele 50.000 kroner i lønn. Malina har delte meninger om å gjøre det, men understreker at hun prøvde ut andre løsninger først uten at det fungerte. Nå ser hun ingen andre muligheter enn å presse den tidligere sjefen til å stenge ned.

– Han lover mye, men holder det ikke. Det er ikke kjekt å flytte til et annet land og bli lurt - spesielt av folk fra Polen, sier Malina.

Både hun og den tidligere arbeidsgiveren er nemlig fra Polen og hun stolte derfor ekstra på ham.

– Både forliksrådet og Namsmannen sier det samme; at han skylder meg penger, men han har ikke inntekt så jeg får ikke pengene mine. Likevel fortsetter han å jobbe og starter nye steder, sier hun.

Solabladet har vært i kontakt med den tidligere arbeidsgiveren som ikke ønsker å gi noen kommentarer til artikkelen, men vil presisere at Malina ikke har eller har hatt noen ansettelsesforhold i selskapet han nå driver.

Dette gjør du når du ikke får utbetalt lønn

Årsaken til at du ikke får utbetalt lønn kan enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale.

Det første du må gjøre er å ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på.

Uansett hvilken forklaring du får, er det viktig at du ikke venter for lenge før du går videre med saken. Du kan risikere å tape rettigheter hos den statlige lønnsgarantien ved å la tiden gå.

Hvis arbeidsgiver ikke vil betale lønn eller feriepenger må du gjøre følgende:

  1. Send et rekommandert brev til arbeidsgiver med ditt krav og be om oppgjør innen kort frist.

  2. Hvis arbeidsgiver ikke betaler innen fristen eller du ikke får tilbakemelding, kan du bringe saken inn for Forliksrådet i den kommunen hvor arbeidsgiver holder til. Rådet vil hjelpe deg med å sette opp forliksklage, og det blir deretter innkalt til forliksmøte. Saken løses da ved forlik, dom eller blir henvist videre til rettsapparatet.

  3. Hvis saken blir henvist til retten, bør du søke juridisk hjelp for å finne ut om det er grunnlag for å bringe saken inn for domstolen.

  4. Blir resultatet av behandlingen i Forliksrådet et forlik eller en dom, og arbeidsgiver fremdeles ikke betaler, må du sende saken til namsfogden for tvangsinndrivelse.

Dersom arbeidsgiver ikke kan betale ut lønn eller feriepenger, kan virksomheten slås konkurs. Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn med videre fra den statlige lønnsgarantiordningen hos NAV.

Det er tidsfrister for hvor gamle kravene til lønn og feriepenger kan være for at de skal kunne dekkes av lønnsgarantien.

Konkursbegjæring:

For å begjære arbeidsgiveren konkurs må sende etter konkursvarsel, etter at du har sendt et kravbrev uten å få betalt. I varselet får arbeidsgiver to uker på å betale og det må forkynnes for arbeidsgiver av hovedstevnevitnet/politiet. Dette koster 575 kroner.

Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke betaler – send konkursbegjæring. Den må være mottatt av retten innen to uker etter betalingsfristen i konkursvarselet.

På domstol.no finnes det skjemaer for konkursvarsel og konkursbegjæring som er enkelt å fylle ut.

Etter dette innkalles arbeidstaker og arbeidsgiver til et rettsmøte. Da kan retten avgjøre om konkurs skal åpnes. Hvis det skjer kan arbeidstaker søke dekning av lønn med mer fra den statlige lønnsgarantiordningen til Nav.

Kilde: Arbeidstilsynet.no og domstol.no

Artikkeltags