I dag har Sola kommune færre lærlinger enn nabokommunene. Målet er å doble antall læreplasser

Mens både Sandnes, Klepp og Randaberg har nådd målet om to læreplasser per 1000 innbyggere, ligger Sola betydelig bak.