– Det går over en grense om eldre dør alene

Av

Innsparinger på sykehjemmene har ført til mindre innleie av vakter. Ifølge tillitsvalgt har det også hendt at det ikke har blitt leid inn fastvakter til å sitte hos pasienter som ligger for døden.