Gå til sidens hovedinnhold

NorSea får 25 millioner kroner av Kystverket: - Dette er fantastiske nyheter, spesielt i en tid som den vi er inne i

Artikkelen er over 1 år gammel

Kystverket fikk søknader for over 180 millioner kroner i årets søknadsrunde. Prosjektet til NorSea er det prosjektet som får mest tilskudd gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner i 2020.

NorSea får 25 millioner kroner av Kystverket til utvikling av framtidens havner. Det skal innebære redusert liggetid for skip i havn, mer effektiv transport på land og sjø – og en betydelig gevinst for miljøet.

- Dette er fantastiske nyheter, spesielt i en tid som den vi er inne i, og en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Støtten gir oss mulighet til å sette i gang et stort prosjekt som kommer hele verdikjeden til gode. Vi skal vise oss tilliten verdig, sier Kristian Stapnes, Vice President Digital and Improvements i NorSea AS i en pressemelding.

Kystverket fikk søknader for over 180 millioner kroner i årets søknadsrunde. Prosjektet til NorSea er det prosjektet som får mest tilskudd gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner i 2020.

- Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til effektivisering av transport langs kysten. Det gjør vi gjennom å investere i allment tilgjengelige havner. NorSea har et spennende prosjekt, og kunne i søknaden vise til gode effektiviseringsgevinster. Prosjektet vil kunne realisere betydelig gevinster for mange parter i logistikkjeden, sier Øyvind Sandbakk, seniorrådgiver i Kystverket.

Knutepunkt

- NorSea er et knutepunkt for offshore-logistikk langs norskekysten med baser fra Dusavik i sør til Hammerfest i nord. Prosjektet skal skape en bedre samhandling mellom aktørene. Målet er kortere og mer effektiv transport, både for skip i havn og for lastebiler som er innom våre baser 365 dager i året, forteller Stapnes.

Prosjektet skal i første omgang implementeres ved NorSea Dusavik, og vil deretter bli rullet ut til samtlige av NorSea sine baser i Norge.

Prosjektet som har fått støtte, har tre hovedspor:

• Nytt system som skal fange opp kritisk operasjonell informasjon, skape bedre flyt i tilknyttende prosesser – og gi alle involverte parter sanntidsinformasjon om logistikken.

• Tilrettelegging av infrastruktur, som nye kjørebaner, oppmerking, flytting av gjerder for optimalisering av areal.

• Implementering av ny teknologi, kunnskap og prosesser i selskapet.

- Store gevinster

Prosjektet har allerede startet i det små. Midlene fra Kystverket gjør at det nå skaleres opp.

- Effektene av tiltakene er store, både for miljøet og i kroner og øre. Miljøgevinsten er estimert til 1700 tonn i redusert utslipp på basene ved at utnyttelsen av innsatsfaktorene blir bedre. Våre analyser viser et potensial til å redusere snutid på basene på lastebiler med opp mot 40 prosent – og for fartøy med mellom 5-10 prosent. Vi kommer også til å se betydelig reduksjon når det gjelder kjøring på basene. Totalt blir operasjonene sikrere, med mindre støy i og rundt basene, forklarer Stapnes.

Kommentarer til denne saken