Den har vært varslet, og nå har vi hatt den i snart to år. Solberg-regjeringen gjorde ingenting, og i to år nå har Støre-regjeringen fulgt etter med å snakke om tiltak, men ikke gjort noe som faktisk funke. Strømstøtten de skryter sånn av, hjelper ikke. Strømmen er likevel svindyr etter at strømstøtten er trukket ifra.

I dag får ikke den norske regjeringen lov å gripe inn og senke strømprisen. Det har EU-kommisjonen slått fast. Bare EU kan bestemme om det er lov å gripe inn i markedet for å dempe strømprisen. Nå er det EU-markedet – ikke det norske – som bestemmer strømprisen. Og bare EU bestemmer om det skal være lov å dempe den. Ikke engang vannkraften som bygget landet vårt og velferdsstaten vår kan vi bestemme over selv lenger.

Og ikke vet vi hvor inntektene havner, men vi vet at mye havner i skatteparadis. Hvordan kan det ha seg? Jo – fordi på Stortinget i 2018 vedtok de EU sin tredje energipakke – og med det overlot de energipolitikken til EU. De sa at energipakken var lite inngripende, derfor trengte de ikke følge Grunnlovens krav.

Vi ser i dag hvor «lite inngripende» det er. Og derfor har Nei til EU stevnet regjeringen for brudd på Grunnloven. Det skal opp i Høyesterett denne våren. EU-kommisjonen diskuterer tiltak for å dempe energiprisen på EU-markedet. Det hjelper ikke oss om EU senker strømprisene på EU-markedet. Norsk næringsliv kan bare konkurrere om vi får lavere strømpris enn EU.

Får vi ikke det, så vil arbeidsplassene bli flagget ut. Og hvorfor skal strømprisene ligge på flere kroner pr. kWh når produksjonskost ligger på 10–12 øre pr. kWh? Kraftverk, både vannkraft og vindkraft, strømsalgsselskap, Statnett, Nordpool, stat og kommuner – alle håver de inn vanvittige profitter med dagens skyhøye strømpriser. Strømstøtte betyr altså bare at de som lever fett av å selge strømmen, får lov å fortsette å selge strømmen til den samme, svindyre overprisen.

Hvorfor skal vi skjerme super-profitten til de som selger strøm? Hvem er det vi egentlig beskytter her? EU-tilhengere snakker om handlingsrommet i EØS-avtalen. Da må de faktisk bruke dette handlingsrommet. Kan vi ikke bruke handlingsrommet, så må vi si opp hele EØS-avtalen – før arbeidsplassene og vannkraftmilliardene forsvinner ut av landet. Hvorfor er regjeringen handlingslammet? Fordi de har gitt fra seg råderetten. Den må vi sørge for å ta tilbake!