- Norge er fortsatt avhengig av at oljeindustrien går sin gang

Gods- og varetransporten er unntatt fra restriksjonene på flyplasser og havner.