LUFTFART: Anskaffelsen av 14 maritime helikoptre startet allerede i 2001, men 21 år senere har ikke Forsvaret mottatt mer enn åtte helikoptre i endelig utgave, heter det i en pressemelding fra regjeringen fredag morgen. Helikoptrene var tenkt å fly 3900 timer årlig, men har så langt flydd i gjennomsnitt 700 timer. Helikoptrene har rett og slett ikke greit å møte Forsvarets behov.

Dermed går det mot heving av kontrakten med leverandøren.

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov. Basert på en omforent anbefaling fra forsvarssektoren, har regjeringen besluttet å avslutte innfasingen av NH90, og gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å heve kontrakten med leverandøren, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i pressemeldingen.

Dermed krever norske myndigheter også fem milliarder kroner, i tillegg til renter og andre utgifter, tilbakebetalt. Helikoptrene leveres følgelig tilbake til leverandøren.

Også forsvarssjefen mener beslutningen om å heve kontrakten er riktig.

– Det er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i pressemeldingen.

NH90 var tiltenkt en rolle som maritimt helikopter til bruk på Sjøforsvarets fartøyer, som en erstatter for Westland Lynx. NH90 har med andre ord aldri hatt noen direkte tilknytning til Sola Flystasjon.