Kommunen ser ingen god grunn til å låse nedgravde containere

Av

– Det er ikke påvist at der har vært noen personskader/ulykker ved at noen har falt ned i nedgravd kontainer i Norge, påpeker Jann Grønning i kommunalteknikk overfor politikerne.