Arbeidsløysa har gått litt ned

Av

Talet på arbeidssøkarar heilt utan arbeid har gått ned sidan førre måned.