I forbindelse med byggingen av den nye sykkelbruen over E39 blir Motorveien E39 stengt i to omganger for å bygge en midlertidig omkjøringsvei via parkeringsplassen til Ikea.

Fra onsdag 1. februar klokken 21.00 til 06.00 torsdag 2. februar blir nordgående trafikk ved rampen til Kvadrat på E39 stengt frem til rampene ved Forusbeen. Omkjøring blir skiltet via Forus.

Natt til mandag 6. februar vil sørgående felt bli stengt i samme tidsrom. Omkjøringsveiene blir skiltet. Farten blir nedsatt til 60 km/t. Påkjøringsrampene til E39 sør og nord ved Ikea blir stengt i samme tidsrom.

Årsaken til stengingen er at det skal lages ny omkjøringsvei på E39 via parkeringsplassen til Ikea. Denne vil bli brukt i ett år mens byggingen av sykkelbruen pågår. Det blir nedsatt fartsgrense til 60 km/t i hele byggeperioden.