Stangeland Maskin med Statnett-kontrakt på 220 millioner

Sola-firmaet fikk den største kontrakten i Lyse-Fagrafjell prosjektet.